Kristuksen kirkastuminen Taaborinvuorella ikoniin kuvattuna
Ajassa

Kristuksen kirkastuminen: Jumalan kunnia tulee julki Pojassa

Tapahtuman todistivat samat opetuslapset, jotka tulivat todistamaan myös Kristuksen kampaillun Getsemanessa: Pietari, Jaakob ja Johannes. ”Valaiskoon Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden meitäkin, syntisiä, ikuinen valkeutesi."
04.08.2022 - 01:02 | Teksti: Vladimir Sokratilin | Kuva: Dimitris Vetsikas/Pixabay
Kristuksen kirkastuminen Taaborinvuorella ikoniin kuvattuna

Evankeliumin kertomuksissa Kristuksen kirkastuminen on linkitetty ratkaisevaan hetkeen, jolloin opetuslapset tunnustettuaan Kristuksen Messiaaksi saivat kuulla Häneltä itseltään, miten Hänen työnsä täyttyy: lopullinen Kristuksen kunniaansa saattaminen kulkee kuolleista ylösnousemuksen kautta. Sitä edeltävät kärsimykset ja kuolema (Mt.17:1-9). Tästä Kristuksen kirkastumisen tapahtuma saa merkityksensä. Jeesuksessa Kristuksessa täyttyvät vanhat profetiat Messiaasta Jumalan palvelijana ja Ihmisen poikana.

Tapahtuman todistivat samat opetuslapset, jotka tulivat todistamaan myös Kristuksen kampaillun Getsemanessa: Pietari, Jaakob ja Johannes. Yksityiskohdiltaan Kristuksen kirkastuminen muistuttaa Jumalan ilmestymisiä Moosekselle Siinainvuorella (2.Moos.19:9-) ja profeetta Elialle Horebilla (1.Kun.19:8-18). Jumala on siis läsnä Taaborin vuoren tapahtumassa: Hän puhuu pilven ja tulen keskeltä, mutta lisäksi Hänen kunniansa tulee julki kirkastuneessa Jeesuksessa Kristuksessa.

Jeesuksessa Kristuksessa täyttyvät vanhat profetiat Messiaasta Jumalan palvelijana ja Ihmisen poikana.

Tämä Jumalan kunnian kirkkaus herättää opetuslapsissa pelkoa, mutta samalla intoakin. Näin Kristuksen Messiaaksi tunnustanut Pietari iloitsee Hänen kirkastumisestaan, koska se on enne Jumalan olemisesta omiensa kanssa, josta profeetat ovat ennustaneet. Messiaaninen aika on siis alkamassa. Tämä Kristuksen kirkastumisessa julki tullut Jumalan kunnia ja kirkkaus ei enää heijastu vain hänen vaatteisiinsa ja kasvoihinsa, kuten se aikoinaan heijastui Mooseksen kasvoihin (2.Moos.34-35), vaan nyt se on Kristuksen omaa kunniaa (Luuk.9:32). Jumalan ääni vahvistaa Kristuksen opetuslapsilleen ilmoittaman ”poislähdön” Jerusalemista – eli kuolemasta ennen lopullista kirkkauteensa menoa. Jumalan ääni käskee totella Hänen Poikaansa ja Valittuaan (Luuk.9:32).

Puheenvuorossaan Taaborin vuorella Jumala kertoo kolmen keskeisimmän Vanhan liiton profetian täyttyneen Jeesuksessa Kristuksessa:

Messias on Jumalan Poika (Ps.2:7)
Jumalan Palvelijasta ja Valitusta (Jes.42:1)
Uudesta Mooseksesta (5.Moos.18:15)

Kristuksen kirkastuminen vahvistaa Pietarin tunnustaman uskon Jeesukseen Kristukseen Messiaana (Mark.8:29), kärsivään ja kirkkauteensa saatettuun Jumalaan Poikaan, jonka kuolemassa ja ylösnousemuksessa Vanhan liiton kirjoitukset täyttyvät. Se nostaa verhon hänen persoonallisuutensa edestä: Jeesus on ikiaikainen rakastettu Jumalan Poika, jonka oma kunnia on Jumalan kunniaa.

Taaborin vuorella Kristuksen sana saa uuden lain merkityksen. Kristuksen kirkastuminen ennakoi hänen ylösnousemustaan, joka tulee saattamaan hänet kirkkautensa ja jumalallisen kunniansa täyteyteen. Tämän tapahtuman, jonka todistajan opetuslapset olivat, oli tarkoitus valaa heihin voimaa todistaa myös ylösnousemusta edeltävät Kristuksen kärsimykset ja kuoleman.

Näin myös kristityt ovat kutsuttuja päivä päivältä kirkastumaan Jumalassa: ”Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen.” (2.Kor.3:18) ennakoiden lopullista kaikkien kirkastumista Kristuksen toisessa tulemisessa. Jokainen Kristuksen kohtaaminen vahvistaa maan päällä kilvoittelevan ja Kristuksen kärsimyksiin osallistuvan kristityn uskoa samalla tavoin kuin Kristuksen kirkastuminen vahvisti opetuslasten uskoa.