Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokousedustajat ryhmäkuvassa Valamon luostarin pääkirkossa
Ajassa

Kirkolliskokous aloitti työskentelynsä Valamon luostarissa

Kokous alkoi luostarin pääkirkossa kello 12 toimitetulla rukouspalveluksella.
| Teksti: Maria Hattunen | Kuva: Pentti Potkonen
Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokousedustajat ryhmäkuvassa Valamon luostarin pääkirkossa

Kokouksen ensimmäisen, kello 13 alkaneen täysistunnon aluksi kuultiin Hänen Kaikkipyhyytensä, ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen tervehdys ja arkkipiispa Leolle osoitettu kirje, jolla patriarkka ilmaisi tyytyväisyytensä Suomen ortodoksisen kirkon ponnisteluille ukrainalaispakolaisten auttamisessa.

Patriarkan tervehdyksen jälkeen kuultiin Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leon avauspuheenvuoro, jossa hän kiinnitti erityistä huomiota kokouksen asialistalla olevaan esitykseen kirkkoamme koskevan lainsäädännön uudistuksista. Arkkipiispa nosti puheessaan esiin myös Ukrainan sodan ja sen, että kokouksen asialistalla on myös pakolaisten auttamiseen liittyviä päätöksiä.

Asialistan hyväksymisen ja puheenjohtajiston ja sihteeristön sekä ääntenlaskijoiden valitsemisen jälkeen käytiin kokouksen lähetekeskustelu, jonka puheenvuoroista useimmat liittyivät kokouksessa käsiteltävään lakipakettiin.

Eri asiakohtiin liittyviä puheenvuoroja käytettiin seuraavasti:

Asia 4: Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 sekä vastuuvapaudesta päättäminen
Pirjo Halonen

Asia 5: Keskusrahaston vuoden 2023 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2025
Esko Huovinen, Ritva Bly, Teo Merras. 

Asia 6: Itä-Suomen yliopiston tutkimusraportti ortodoksisesta kirkosta annetun lain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttamiseksi ja hallituksen esitykseksi
Heikki Huttunen, Markku Salminen, Mikael Sundkvist, metropoliitta Arseni, Ritva Bly, Erkki Lumisalmi, Varvara Merras-Häyrynen.

Asia 7: Kirkolliskokousaloite ukrainankielisen papin palkkaamiseksi
Metropoliitta Arseni

Asia 8: Kirkolliskokousaloite kirkon lakipalveluiden järjestelyistä
Ei puheenvuoroja

Asia 9: Kirkolliskokousaloite ortodoksisen matrikkelin laatimiseksi
Ei puheenvuoroja

Asia 10: Kirkolliskokousaloite seurakuntarakenteiden uudistukseen liittyvästä tutkimuksesta
Tuovi Haikala, Varvara Merras-Häyrynen, metropoliitta Arseni.

Asia 11: Kirkolliskokousaloite osallistumisen toimintaohjelmasta
Tuovi Haikala, Elina Palola.

Asia 12: Kirkolliskokousaloite keskusrahastomaksun tason, määräytymisperusteiden sekä tarkoituksenmukaisen käytön arviointi ja selvitys niiden uudistamistarpeista
Ei puheenvuoroja

Asia 13: Kirkolliskokousaloite työryhmän perustaminen kirkolliskokouspäätösten tuloksellisuuden tutkimiseksi
Metropoliitta Arseni.

Asia 14: Työryhmän ehdotus Suomen ortodoksisen kirkon kulttuuriperintöstrategiaksi
Ei puheenvuoroja

Asia 15: Suomen ortodoksisen kirkon barometrin käynnistäminen
Tuovi Haikala

Videotallenne täysistunnosta on katsottavissa kirkon sivuilla ja kirkon omalla YouTube -kanavalla. Tallenne tekstitetään kahden viikon kuluessa ja se jää kanavalle myös myöhemmin katsottavaksi.

Istunnon puheenjohtajana toimi arkkipiispa Leo. Avajaisistunto päättyi kello 15.03. Seuraava täysistunto alkaa tiistaina 22.11. kello 10.

Median yhteydenotot: vastaava tiedottaja Maria Hattunen, puh. 040 481 9240 ja sähköposti: maria.hattunen@ort.fi