Propagandajuliste Neuvostoliitosta
Kulttuuri

Vihaa ja vastenmielisyyttä – RIISAssa on nähtävillä Neuvostoliiton uskonnonvastaisen propagandan julisteita

Vastavoimia-näyttely, joka on esillä parhaillaan kirkkomuseo RIISAssa, käsittelee propagandaa Neuvostoliitossa.
| Teksti: Ilona Pelgonen | Kuva: RIISA
Propagandajuliste Neuvostoliitosta

Esillä olevat julisteet kertovat pääosin 1980-luvun uskonnonvastaisesta propagandasta, jolloin ateistinen kampanjointi oli laimeaa. RIISAan kokoelmaan kuluvasta Jumalaton-lehdestä (1985) löytyy kuitenkin 1920- ja 1930-luvun propagandajulisteita, jotka kertovat ajasta, jolloin suoranainen väkivalta ja vaino uskontoa kohtaan olivat huipussaan. Ne ovat aggressiivisia, ja niiden tehtävänä oli herättää vihaa ja vastenmielisyyttä kirkkoa kohtaan. 

Propagandajuliste Kristus ristillä
Tuon ajan julisteissa näkyy ihanteellinen ihmistyyppi, uusi neuvostoihminen, joka on sopusuhtainen, terve, voimakas ja ylväs. Tulevaisuus tuo hänelle vain hyviä asioita. Propagandajulisteessa kannustetaan työntekoon ja oppimiseen. Sama idea toistuu Deinekan taiteessa. Hänen maalauksiensa lempiaiheita olivat urheilu, työnteko ja ryhdikäs neuvostoliittolainen nuoriso. Kuvassa pappi väittää, että ihmisen elämään kuuluu kärsimys, josta seuraa ruumiin heikkous. Hänen mielestään ihmisen täytyy huolehtia sielun, eikä kehon terveydestä. Tähän työläiset vastaavat, että heidän tavoitteensa on fiksu ja terve ihminen.


Jumalaton-lehteä alettiin julkaista vuonna 1922 ja samassa yhteydessä perustettiin Jumalattomien liitto, joka harjoitti uskonnonvastaista valistus- ja julkaisutoimintaa. Sittemmin liitto muutti nimensä muotoon Taistelevat jumalattomat ja osallistui uskovien vainoihin. Taistelevien jumalattomien liiton toiminta alkoi laantua 1930-luvun loppupuolella, ja se lopetettiin sotavuonna vuonna 1941. Jumalaton-lehden rinnalla 1923–1931 julkaistiin myös aikakauslehteä Jumalaton tehtaalla
RIISAn kokoelman lehden kuvat ovat pääosin mustavalkoisia. Niistä löytyy myös värillisiä versioita muista museoista ja yksityiskokoelmista. Propagandajulisteissa väreillä on iso merkitys.

Propagandajuliste Neuvostoliitosta
Tässä Deinekan kuvassa viitataan siihen, että sisällissodan aikana papit olivat valkoisten puolella bolševikkeja eli punaisia vastaan. Kuvassa pappi ilmiantaa punaisten perheen valkoisille. Propagandajulisteissa pappi on aina vihollinen. Papit leimattiin taloudellisen kehityksen vastustajiksi. Heidän elämäntapaansa liitettiin työtätekemättömyys, vastavallankumouksellisuus, juoppous, epäsiveellisyys, toisten ihmisten tiedonsaannin estäminen ja tyhmyys. Papit kuvattiin lihaviksi ja työtä vieroksuviksi. Uskonto ja kirkko olivat vanhan tsaarin ajan elämän attribuutteja, ja papit toimivat kapitalistien, kansan verenimijöiden apulaisina. 

Taidemaalari ja kuvanveistäjä Aleksandr Deineka toimi Jumalaton-lehden piirtäjänä. Häntä pidetään yhtenä tärkeimmistä sosialistisen realismin edustajista Neuvostoliitossa. Deinekan maalaukset ja piirrokset ovat työn ja urheilun kuvauksia. Hän kuvitti kirjoja, julkaisi pilakuvia ja toimi skenografina teatterissa. Deinekan mosaiikkiteoksia on Moskovan metroasemilla ja monumentaaliteoksia moskovalaisissa virkataloissa. Hänen taidettaan esiteltiin myös ulkomailla, mikä oli Stalinin aikana poikkeuksellista. Akateemikkona hän opetti Moskovan korkeakouluissa. 
Deineka oli mielipiteiltään aito propagandisti. Kuten moni tuon ajan älymystön jäsenistä, hänkin uskoi vahvasti bolsevikkien ideologiaan ja piti velvollisuutenaan auttaa uuden valtion rakentamista taiteensa avulla.

Propagandajuliste tehdas
Tässä Deinekan kuvassa Jumalaton tehtaalla-lehdelle Jumala kurkistelee oikeasta alanurkasta tehtaalle ja ihmettelee, kuinka paljon täällä on naisia, eikä kukaan heistä rukoile. Bolševikit halusivat vapauttaa naisia ”keittiön orjuudesta”, mutta vastineeksi tarjottiin rankkaa työtä tehtailla ja peloilla. Deinekan maalauksien tunnusmerkkejä ovat kontrastivärien käyttö ja pelkistetty sommittelu. Pelkistäminen koski myös aiheita. Hän ei halunnut kuvata yksilöitä tai persoonallista kauneutta, vaan ihannoimaansa kollektiivia, samanmielisiä ihmisryhmiä. Teoksissaan Deineka korosti taitavasti värien ja grafiikan keinoin, ketkä ovat ”pahiksia” ja ja ketkä ”hyviksiä” bolsevikkien valtiossa. 
Propagandajuliste naisia
Julisteessa Kumpi heistä on jumalaton? on vasemmalla vanhaa aikaa edustava laiska ja lihava porvarisnainen. Oikealla taas näkyy uuden ajan ahkera ja ryhdikäs naistyölainen, jonka positiivisuutta on korostettu punaisella värillä. Deineka korosti aina teoksissaan uuden ajan ihmisten terveyttä, hyvää fyysistä kuntoa ja kehon harmoniaa. Sellainen oli hyvän tulevaisuuden ja sosialistisen yhteiskunnan jäsen. Tsaarin ajan edustajia kuvattiin lihavina, sairaina ja rumina.

Pääkuva ylhäällä:
1920-luvun lopulla järjestettiin kilpailuja "jumalattomien" ja papin siunaamien peltojen välillä. Kilpailuilla pyrittiin osoittamaan rukoileminen turhaksi ja heikentämään pappien toimeentuloa. Aleksandr Deinekan kuvituksessa Jumalaton tehtaalla -lehteen (1925, No 1) kuvataan, kuinka sekä papit että tuholaiset tuhoavat satoa. Kuvatekstissä lukee, että mikään rukous ei auta peltoja tuholaisia vastaan. 

 
VASTAVOIMIA. Propagandaa ja uskonoppia Neuvostoliitossa -näyttely RIISAssa 4.1.2024 saakka. Tervetuloa!
http://www.riisa.fi/vastavoimia/
Kuvat: Mustavalkoiset kuvat lehdestä Jumalaton vuodelta 1985/RIISA. Värikuvat kirjasta: Deineka. Grafiikka. Moskova, 2009.