Maura Ihatsu istuu ulkona keinussa 2024
Arki & ihmiset

Uskonnonopettaja Maura Ihatsu: Meidän tulee vastata kasvavan ja monikulttuurisen kirkon tarpeisiin

Pitkän linjan uskonnonopettaja Maura Ihatsu valittiin jokin aika sitten Helsingin ortodoksisen seurakunnan kasvatustyöntekijän toimeen. Hän jakoi ajatuksiaan paitsi uuteen työhönsä, myös kirkkomme nykytilaan ja tulevaisuuteen liittyen.
| Teksti: Susanna Somppi | Kuva: Katariina Koponen
Maura Ihatsu istuu ulkona keinussa 2024

Uskonnonopettaja Maura Ihatsu on monelle tuttu myös sosiaalisen median tuotannostaan sekä UO-ope Maura YouTube-kanavastaan. Uuden työnsä kasvatustyöntekijänä Ihatsu aloittaa kouluvuoden alkaessa elokuun 2024 alussa.

– Uudelta työltäni odotan ja toivon ennen kaikkea, että voisin olla hyödyksi seurakunnalleni: toisille työntekijöille, uskonnonopettajille ja seurakuntalaisille. Minulla on valtavasti opittavaa. Toivon, että osaan olla itseäni kohtaan myötätuntoinen – toisilta taas toivon kärsivällisyyttä.

Tähän saakka Ihatsu on toiminut entisen Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan alueen uskonnonopettajana vuodesta 2009 lähtien. Koulutukseltaan hän on teologian sekä hallintotieteiden maisteri. Hän on saanut viime vuoden marraskuussa Ortodoksisten Nuorten Liitolta kunniamaininnan ortodoksisia perinteitä, kulttuuria ja opetusta valottavista sosiaalisen median julkaisuista ja laajasta videotuotannostaan. 

Ihatsu antaa kuitenkin tunnustusta myös toisille.

– Itseäni ilahduttaa aina uudelleen havaita, miten valtavan monipuolisesti lahjakkaita ja omistautuneita ihmisiä seurakuntaamme ja kirkkoomme kuuluu. Tämä ei ole ainoastaan minun havaintoni, vaan sen on pannut merkille ekumeeninen patriarkkamme Bartolomeoskin, joka mainitsi meidän arvostavan sekä älyllistä koulutusta että hengellistä kasvua. Patriarkka huomautti, että olemme kyenneet vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan aktiivisesti pyrkimällä olemaan osa sitä ja näin toimimaan siinä hapatteena. Näinhän tulisikin kristittyjen toimia.

Positiivisia haasteita – mutta myös huolestuttavia ilmiöitä

Ihatsu tunnistaa nykyajassa myös haasteita, joista päällimmäiset ovat kaikeksi onneksi myönteisiä – etenkin, mikäli kirkkomme kykenee vastaamaan niihin.

– Seurakunnalla ja kirkolla on positiivisena haasteena vastata kasvavan kirkkoon liittyvien tarpeisiin. Jo valmiiksi monikulttuurinen kirkkomme on saanut uutta potkua ukrainalaisista, joiden läsnäolon syy on tietenkin jatkuva murheen aihe, mutta ukrainalaiset itse ovat meille lahja.

Nykyajan trendi on myös tutkimusten osoittama nuorten – ja etenkin nuorten miesten – kasvava kiinnostus hengellisyyttä ja uskoa kohtaan.

– Tämä tuo mukanaan suuren vastuun. Katekumeeniopetus vaatii päivittämistä tämän päivän tarpeisiin.

Ihatsu mainitsee toisaalta positiivisen kehityksen uhkatekijöitä, joiden voittamiseksi on tehtävä töitä hartiavoimin.

– Kirkon piirissä on havaittavissa huolestuttavaa liikehdintää: uuskonservatismi ja kulttuurisota-ilmiö sekä ”nettiortodoksisuus” ovat nostaneet päätään. Voimme vastata tähän meille ominaisin keinoin, eli korostamalla ortodoksista maailmankuvaa ja ihmiskuvaa. Sekä katekumeenit että me kirkkoon jo liitetyt kaipaamme jatkuvaa ohjausta. Jollemme saa sitä seurakunnasta, haemme sen muualta. Papistomme on koulutettua ja omistautunutta, mutta heilläkin on inhimilliset rajansa. Ehkä opetusta voisi siirtää enemmän nettiin ja maallikkojen vastuulle? On ilahduttavaa, että tätä suuntausta on jo havaittavissa.

Esimerkkeinä Maura Ihatsu mainitsee isä Rauno Pietarisen, joka on jo muutaman vuoden opettanut aktiivisesti netissä opetusvideoidensa välityksellä sekä uudemman Mamren tammisto-kanavan, joka tuottaa YouTubessa laadukkaita opetusvideoita. Osansa kehuista saavat myös Aamun Koitto, jota Ihatsu pitää ”valtavan monipuolisena” julkaisuna ja Ortodoksisto, joka niin ikään tuottaa säännöllisesti uutta verkkosisältöä. Ihatsu ei unohda myöskään viestinnästä vastaavia henkilöitä.

– He ovat jatkuvasti ajan hermolla. Osaamisesta ja visiosta meillä ei totisesti ole puutetta!

Kohtaamisen tulee olla arvostavaa, ei mitätöivää

Loppujen lopuksi Maura Ihatsu haluaa keskittää huomion kaikkein tärkeimpään.

– Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja Hänen kaltaisuuteensa, ja Kirkko on Kristuksen ruumis, jonka jäseniä olemme. Nämä uskomme kulmakivet muuttuvat helposti teologisiksi fraaseiksi, jollei niitä pysähdy välillä pohtimaan. Eikö niissä ole ratkaisu kaikkiin haasteisiimme? Ajattelu ja pyrkimys ymmärrykseen, avoimuus, kohtaaminen ja keskustelu ovat välttämättömiä kristityn kilvoittelussa. 

Ymmärryksen lisääminen ja avoimuus edellyttävät myös erilaisuuden ja erilaisten mielipiteiden olemassaolon hyväksymistä, ja ennen kaikkea toisen ihmisen arvostamista.

– Erilaisuutta, erimielisyyttä ja ristiriitoja tulee aina olemaan. Se ei oikeastaan ole edes ongelma. Mielipiteistä ei kuitenkaan tulisi tehdä itselleen ideologiaa eikä identiteettiä, eikä toisesta ihmisestä vastustajaa, sillä nämä estävät rehellisen keskustelun. Meillä onkin keskusteleva, ajatteleva, moninaisuutta vaaliva ja tasa-arvoa kohti pyrkivä, ekumeeninen kirkko. Se on suuri ilon ja kiitollisuuden aihe, josta kannattaa pitää kiinni.

 

Pääkuva ylhäällä: 

– Meillä on keskusteleva, ajatteleva, moninaisuutta vaaliva ja tasa-arvoa kohti pyrkivä, ekumeeninen kirkko. Se on suuri ilon ja kiitollisuuden aihe, josta kannattaa pitää kiinni, Maura Ihatsu sanoo.