Taivaalle on muodostunut risti järven ylle
Minisaarna

Minisaarna: 3. helluntain jälkeinen sunnuntai

Sunnuntaina 18. kesäkuuta 2023. Apostolien paasto (5.–28.6.2023).
| Teksti: Marko Mäkinen | Kuva: Ari Koponen
Taivaalle on muodostunut risti järven ylle

Matt. 6:22–33

Evankeliumissa Jeesus sanoo silmän olevan ruumiin valo. Jos ihmisessä oleva valo on pimeyttä, pimeys on suurta. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa, Jumalaa ja rahaa. Siksi kenenkään ei tule murehtia ylettömästi toimeentulostaan. Jumala kyllä tuntee ihmisen tarpeet ja huolehtii kaikista. Murehtimalla kukaan ei voi lisätä ikäänsä. Sen vuoksi on ensin etsittävä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan. Silloin annetaan kaikki muukin.

***

Vastuiden ja velvollisuuksien ei saa antaa sumentaa sisäistä näkökykyä. Ihminen menettää kaiken, jos hän lakkaa ajallisten asioiden takia etsimästä Jumalan valtakuntaa ja tahtoa.

Monet pyhät ihmiset ovat saaneet avun etsiessään ensin Jumalan tahtoa suurista vaikeuksista huolimatta. Elämän tasapaino löytyy jumalayhteydestä silloinkin, kun on vaikea nähdä eteenpäin tai on vaikeuksia ja huolia.

Itse autettuina voimme kokemustemme ja meille annettujen mahdollisuuksien opettamina auttaa myös toisia. Jumalan erityinen työväline ihmisten tarpeista huolehtimiseksi onkin kirkko ja sen jäsenet, jotka elävät todeksi Jumalan laupiasta tahtoa.