Ajassa

Vastaa Aamun Koiton lukijakyselyyn – linkki löytyy täältä!

Risuja vai ruusuja – vaiko molempia? Missä onnistuimme, ja missä olisi parantamisen varaa? Voit vastata Aamun Koiton lukijakyselyyn aina 10. elokuuta saakka.
21.06.2022 - 01:02 | Teksti: Maria Hattunen | Kuva: Tiina Valve/Hansdotter
Aamun Koitto -lehden nimiö

Aamun Koitosta tuli valtakunnallinen, kaikkia Suomen ortodoksisen kirkon jäseniä yhdistävä lehti kesäkuussa 2021. Paperilehden rinnalle avattiin jo maaliskuussa 2021 jatkuvasti päivittyvä verkkolehti osoitteeseen aamunkoitto.fi. Lehti on luettavissa myös sähköisenä näköislehtenä Lukusali-palvelussa.

Kirkkomme on aina pitänyt joka kotiin jaeltavaa lehteä tärkeänä osana kirkon palvelua ja lähetystehtävää. Valtakunnallisella lehdellä tavoiteltiin tähän toimintaan kustannussäästöjä. Tässä onnistuttiinkin.

Viime aikoina kustannukset ovat kuitenkin kääntyneet jyrkkään nousuun. Jo vuosien ajan nousseet jakelukulut ovat kasvaneet entisestään: maaliskuussa 2022 Posti ilmoitti 9,4 prosentin noususta jakeluhintoihin. Painopaperin hinta on noussut noin 60% vuodesta 2021.

Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa kirkollishallitus teki 27.4.2022 päätöksen, että Aamun Koitto ilmestyy kuluvana vuonna vain neljästi, vaikka kirkolliskokous teki marraskuussa päätöksen viidestä numerosta.

Lehden budjetoiduista kustannuksista 39,9 prosenttia (133 000 €) muodostuu jakelukuluista. Henkilöstökulut (päätoimittaja ja 50% toimitussihteeri) nielevät budjetista 34,2 % (114 000 €). Paperi- taitto- ja painokulut muodostavat kuluista 17,1 % (57 000 €). Lehden painosmäärä on nykyisin noin 41 000 kappaletta.

Sekä kustannukset että kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset huomioiden meidän on tullut aika pohtia lehtemme tulevaisuutta. Siihen meitä velvoittaa myös vuoden 2021 kirkolliskokouksen päätös, jonka mukaan mahdollisuuksia ja valmiuksia siirtyä digilehteen tulee kartoittaa vuoden 2022 aikana tehtävällä kyselyllä.

Pelkkään sähköiseen lehtiviestintään siirtyminen on vain yksi mahdollisista vaihtoehdoista. Eräs kustannuksia selkeästi vähentävä kompromissiratkaisu voisi olla siirtyminen nippujakeluun. Silloin painettu lehti jaettaisiin nippuina seurakuntien eri toimipisteisiin sieltä mukaan otettavaksi.

Tämän kyselyn tavoitteena on selvittää suuntaa-antavasti kirkon jäsenistön kantaa lehden jakeluun ja tuotantotapaan (paperilehti / verkkolehti).

Kysely on avoinna 10.8.2022 saakka ja vastata voit joko sähköisesti tämän linkin kautta tai täyttämällä 24.6.2022 ilmestyneen Aamun Koiton takakannessa olevan kaavakkeen. Voit toimittaa sen joko omaan seurakuntaan (esimerkiksi kirkkoon, seurakuntasalille tai jollekin kirkon työntekijälle) tai postittaa sen osoitteella Aamun Koitto, Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki. 

Kyselyyn vastataan nimettömänä. Kyselyssä on 15 kysymystä ja siihen vastaaminen kestää alle 10 minuuttia. Kirkollishallitus koostaa kyselyn tulokset päätöksenteon tueksi vuoden 2022 kirkolliskokoukselle, joka kokoontuu Valamossa 21.–23.11.2022. Tulokset julkaistaan myös ort.fi -sivustolla.