Ajassa

Valamon luostarin igumeni Sergei on ehdolla apulaispiispaksi - vaali toimitetaan torstaina

Piispainkokous suoritti vaalin ehdollepanon tiistaina ennen puoltapäivää.
23.11.2021 - 13:18 | Teksti: Susanna Somppi | Kuva: Suomen ortodoksinen kirkko, Vladimir Sokratilin
Valamon luostarin igumeni, arkkimandriitta Sergei

Apulaispiispan vaalissa on ehdolla Valamon luostarin igumeni, arkkimandriitta Sergei (Yrjö Rajapolvi). Asia ratkesi tiistaina 23.11. Valamon luostarissa, missä kirkolliskokous on koolla aina torstaihin 25.11. saakka.

Kirkolliskokousedustajat kokoontuivat tiistaina aamupäivällä suljettuun täysistuntoon, jossa he esittivät ehdokkaita torstaina toimitettavaan apulaispiispan vaaliin. Kyseisen suljetun täysistunnon jälkeen kokoontui välittömästi piispainkokous, joka suoritti vaalin ehdollepanon. Piispainkokouksen jäseniä ovat toimessa olevat kolme piispaamme, eli Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo, Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni ja Oulun metropoliitta Elia.

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous Valamon luostarissa 2021
Valmista tuli! Piispainkokous vetäytyi pohtimaan apulaispiispan vaalin ehdollepanoa suljettujen ovien taakse Valamon kulttuurikeskuksessa tiistaina aamupäivällä. Ratkaisu löytyi melko nopeassa tahdissa ovien sulkeuduttua. Kuvassa vasemmalta: Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni, Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo ja Oulun metropoliitta Elia. Piispainkokouksen sihteerinä toimi rovasti Mikael Sundkvist. Kuva: Vladimir Sokratilin

Piispainkokouksen pöytäkirjassa todetaan seuraavaa:

"Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous on kirkkojärjestyksen (OrtK 2007/174) 64 §:n nojalla piispan vaalia valmistelevassa istunnossa 23. marraskuuta 2021 nimennyt ehdokkaiksi arkkimandriitta Sergein (Yrjö Rajapolvi) sekä pappismunkki Damaskinoksen (Jaakko Olkinuora). Päätös: Keskusteltuaan kirkolliskokouksen asettamista ehdokkaista piispainkokous ortodoksisesta kirkosta annetun lain (OrtL 2006/985) 42 §:n nojalla asettaa 25. marraskuuta 2021 pidettävään apulaispiispan vaaliin ehdolle arkkimandriitta Sergein (Yrjö Rajapolvi)."

Varsinainen apulaispiispan vaali on määrä toimittaa kello 9 alkavan liturgian jälkeen Valamon luostarin pääkirkossa. Kyseessä on suljettu lippuäänestys, ja äänioikeutettuja vaalissa ovat kirkolliskokouksen jäsenet.

Arkkimandriitta Sergei (synt. 23.4.1965) aloitti luostarikilvoituksensa Valamon luostarissa heinäkuussa vuonna 1990. Munkiksi hänet vihittiin vuonna 1992 ja papiksi vuonna 1995. Luostarin johtajaksi eli igumeniksi hänet valittiin vuonna 1997.