Ajassa

Katekumeeniopetus johdattaa ortodoksisuuteen – tule rohkeasti mukaan!

Katekumeenikurssit alkavat usein syyskuussa, ja seurakuntien tiedotusta katekumeenikurssien ajankohdista voi seurata niiden omilla verkko- ja Facebook -sivuilla.
| Teksti: Susanna Somppi, Maria Hattunen | Kuva: Heikki Santasalo
Tampereen ortodoksisen kirkon kupolit

Jos ortodoksisuus kiinnostaa, perinteinen ja suositeltava vaihtoehto on hakeutua oman seurakunnan katekumeeniopetuksen pariin. Katekumeenikurssit alkavat usein syyskuussa, ja seurakuntien tiedotusta katekumeenikurssien ajankohdista voi seurata niiden omilla verkko- ja Facebook -sivuilla. Esimerkiksi Helsingin ortodoksinen seurakunta järjestää tänä syksynä katekumeeni-infotilaisuuden 14. syyskuuta.

Jos tie ortodoksisuuteen on hyvin alussa ja katekumeeniksi hakeutuminen arastuttaa, ortodoksisuuteen perehdyttävä kurssi tai luentosarja voi olla sopiva, tarpeeksi matalan kynnyksen vaihtoehto.

Katekumeeniopetuksen lisäksi seurakunnilla tai tiistaiseuroilla voi olla esimerkiksi omaa luentotarjontaa, jota kannattaa hyödyntää. Joissain seurakunnissa järjestetään säännöllistä, kirkon oppiin ja ortodoksiseen elämäntapaan perehdyttävää seurakuntaopetusta tai hengellisen kirjallisuuden lukupiirejä, kuten Raamattupiirejä.  

Useimmissa seurakunnissa ovat aktiivisia myös erilaiset toimintapiirit, esimerkiksi tiistaiseurat tai Valamon ystävien paikallisosastot. Toimintapiirien järjestämissä tapahtumissa on usein puhumassa joko teologiaan tai johonkin ortodoksisen kulttuurin erityisalueeseen perehtyneitä asiantuntijavieraita. Seurakunnissa aikuiskasvatuksesta vastaavat seurakunnissa hengellisen työn tekijät – diakonit, papit ja kanttorit.

Rohkeasti kirkkoon

Katekumeeniopetusta ei ole syytä vierastaa suotta: kyseisen opetuksen tarkoituksena on tarjota tietoa, jonka varassa itse kukin voi tehdä päätöksen liittyä Kirkkoon – tai olla liittymättä. Katekumeeniopetuksessa tutustutaan muun muassa ortodoksiseen jumalanpalveluselämään ja perehdytään ortodoksiseen ihmiskuvaan, sakramenttiopetukseen ja dogmatiikkaan. Tämän lähestymistavan etuna on, että myös seurakuntayhteisö tulee pikkuhiljaa tutuksi.

Myös aikuiskriparit, yhteiset pyhiinvaellusmatkat ja muut tapahtumat voidaan nivoa osaksi seurakunnan aikuiskasvatustyötä.

Erinomainen tapa lähestyä ortodoksista uskoa on osallistua rohkeasti jumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin. Jumalanpalvelukseen voi osallistua olematta ortodoksi – vain ehtoollisesta osallistuminen on mahdollista vasta kirkkoon liittyneille.

Suomen ortodoksisen kirkon verkkosivuille on koottu pieni tietopaketti jumalanpalveluksiin osallistumiseen liittyen. Kynnystä madaltanee myös ajatus siitä, että kirkossa jokaisen kuuluisi keskittyä omaan rukoukseensa eikä tarkkailla muiden tekemisiä. Nyrkkisääntö siis on, että kaikki ovat tervetulleita eikä kirkkoon astumista kannata lainkaan arastella.

Juttua muokattu 5.9.2023 klo 09:36 vaihtamalla sana "kirkkokäyttäytyminen" ilmaisuun "tietopaketti jumalanpalveluksiin osallistumiseen liittyen."